Avanteen hoidon perusteet

Haluatko oppia suoliavanteen hoidon perusteet sekä ohjaamaan potilasta avanteen hoidossa ja ratkaisemaan yleisimpiä avanteenhoidon ongelmia?

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilaiset

Sisältö: 

  • Suoliavanteen hoidon perusteet
  • Miksi ja miten avanne tehdään?
  • Miten avannetta tarkkaillaan ja hoidetaan?
  • Miten ohjaat potilasta avanteen hoidossa?
  • Miten ratkaiset yleisimpiä avanteenhoidon ongelmia? 

Suoritusohjeet: Opiskelu itsenäisesti ja omaan tahtiin edeten

Suoritusaika: Kurssi on suoritettava vuoden kuluessa ostotapahtumasta. Mikäli käytät kurssikoodia, on se aktivoitava kolmen kuukauden kuluessa ostotapahtumasta.

Koulutuksen kesto: 2 tuntia

Hinta: 86,80 €

Copyright © 2019- PSHP Tays.