EI painehaavoille

Painehaavojen ehkäisy on osa potilaan hyvää ja laadukasta hoitoa. Vastuu niiden tunnistamisesta ja ehkäisystä kuuluu jokaiselle terveydenhuollon ammattilaiselle.

Kohderyhmä: Kaikki terveydenhuollon ammatilaiset erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa

Sisältö: Tässä koulutuksessa opit perustiedot painehaavojen tunnistamisesta, hoidosta ja ehkäisystä. 

  • Miten painehaava syntyy
  • Miten painehaavariskiä arvioidaan
  • Miten niitä luokitellaan ja hoidetaan
  • Lisäksi opit käyttämään EI painehaavoille -toimintamallia, painehaavariskin tunnistamiseksi sekä niiden ehkäisemiseksi

Suoritusohjeet: Opiskelu itsenäisesti ja omaan tahtiin edeten

Suoritusaika: Kurssi on suoritettava vuoden kuluessa ostotapahtumasta. Mikäli käytät kurssikoodia, on se aktivoitava kolmen kuukauden kuluessa ostotapahtumasta.

Koulutuksen kesto: 1h

Hinta: 86,60 €

 

Copyright © 2019- PSHP Tays.