Näyttöön perustuvan toiminnan johdanto

Terveydenhuollossa korostuu pyrkimys laadukkaaseen tutkimusnäyttöön perustuvaan hoitoon. Toivomme, että tämän koulutuksen käytyäsi olet entistä innostuneempi NPT:stä ja sinulla on valmiudet toimia näyttöön perustuen omassa työtehtävässäsi sekä valmiudet osallistua näyttöön perustuvan toiminnan kehittämiseen!

Kohderyhmä: Kaikki potilaiden hoitoon osallistuvat ammattiryhmät

Sisältö: Koulutus antaa ymmärryksen näyttöön perustuvan toiminnan perusperiaatteista ja tutkimusnäytön käytöstä potilaan hoidon laadun varmistajana.

Suoritusohjeet: Opiskelu itsenäisesti ja omaan tahtiin edeten

Suoritusaika: Kurssi on suoritettava vuoden kuluessa ostotapahtumasta. Mikäli käytät kurssikoodia, on se aktivoitava kolmen kuukauden kuluessa ostotapahtumasta.

Koulutuksen kesto: 1,5 tuntia

Hinta: 86,60 €

 

Copyright © 2019- PSHP Tays.