Neurogeenisen rakon toimintahäiriöt-verkkokoulutus

Kirjaudu sisään nähdäksesi hinnan
SKU
NEUROGEENINEN

Verkkokoulutus on tarkoitettu hoitohenkilöstölle. Sen lisäksi on tarjolla Taitopajakoulutusta virtsateiden katetroinnista. Koulutukset löytyvät sairaanhoitopiirin koulutuskalenterista.

Verkkokoulutuksen tavoitteena on lisätä hoitohenkilöstön osaamista neurogeenisen rakon toimintahäiriöistä kärsivien potilaiden hoidossa ja heidän ohjauksessa. Oppimisen tavoitteena on, että opiskelija

  • hahmottaa neurogeenisten rakon toimintahäiriöiden taustalla olevia syitä ja osaa työssään arvioida eri syiden vaikutusta rakon toimintaan
  • ymmärtää rakon toimintahäiriöiden kartoittavien tutkimusten merkityksen hoidon kannalta
  • sisäistää riittävästi tietoa neurogeenisen rakon toimintahäiriöiden hoidosta ja osaa soveltaa tietojaan potilasohjauksessa.

Verkkokoulutus on muodostettu selkäydinvamman aiheuttaman neurogeenisen rakon toimintahäiriön näkökulmasta, mutta materiaali sisältää myös paljon yleispätevää tietoa, jota voi soveltaa myös muiden potilasryhmien hoidossa, jotka kärsivät neurogeenisen rakon toimintahäiriöistä.

Verkkokoulutuksen voi suorittaa useammassa osassa, esimerkiksi osio kerrallaan.

Copyright © 2019- PSHP Tays.